Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:Lô 6, M5, TT6 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Điện thoại: 098.6677.989

Website: vmgplus.vn